Kolumny

39

Oznaczenie i kolorystyka figur »

, Kod: 987B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 77 cm
987B
77 cm
, Kod: 987Z, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 77 cm
987Z
77 cm
, Kod: 988B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 75 cm
988B
75 cm
, Kod: 988Z, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 75 cm
988Z
75 cm
, Kod: 989B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 73 cm
989B
73 cm
, Kod: 989Z, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 73 cm
989Z
73 cm
, Kod: 990B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 72 cm
990B
72 cm
, Kod: 990Z, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 72 cm
990Z
72 cm
, Kod: 991B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 70 cm
991B
70 cm
, Kod: 991Z, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 70 cm
991Z
70 cm
, Kod: 992B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 71,5 cm
992B
71,5 cm
, Kod: 992Z, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 71,5 cm
992Z
71,5 cm
, Kod: 993B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 69 cm
993B
69 cm
, Kod: 993Z, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 69 cm
993Z
69 cm
, Kod: 994B, figury świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 40 cm
994B
40 cm