Kolumny

39

Oznaczenie i kolorystyka figur »

, Kod: 994Z, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 40 cm
994Z
40 cm
, Kod: 995B, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 61 cm
995B
61 cm
, Kod: 995Z, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 61 cm
995Z
61 cm
, Kod: 996B, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 55 cm
996B
55 cm
, Kod: 996Z, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 55 cm
996Z
55 cm
, Kod: 997B, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 40x38 cm
997B
40x38 cm
, Kod: 997Z, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 40x38 cm
997Z
40x38 cm
, Kod: 998B, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 38 cm
998B
38 cm
, Kod: 998Z, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 38 cm
998Z
38 cm