św. Teresa

5

Oznaczenie i kolorystyka figur »

św. Teresa, Kod: 849K, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 63cm
849K
63cm
św. Teresa, Kod: 850K, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 150 cm
850K
150 cm
św. Teresa
św. Teresa, Kod: 851K, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 102 cm
851K
102 cm
św. Teresa
św. Teresa, Kod: 853K, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 40 cm
853K
40 cm
św. Teresa
św. Teresa, Kod: 854K, figury  świętych, figury sakralne, szopki bożonarodzeniowe, figury papieża, Wymiary: 35 cm
854K
35 cm
św. Teresa